60-golfen

Välkommen till 60-golfen 2021.

Vi startar den 1:a omgången onsdagen den 2 juni sedan spelas 60-golfen varje onsdag till och med 30 juni. Det blir ett uppehåll i juli och sedan spelar vi den 4 augusti till 29 september. Vi planerar även en avslutning i oktober.

60-golfen är till för dig som är minst 60år 2021 där vi tävlar under 18 hål men där också det sociala är minst lika viktigt och trevligt.

Anmälan tom: tisdag kl 9.00
  I din anmälan har du möjlighet att önska tidig eller sen start samt välaj om du behöver golfbil
   
Startlista: Publiceras på hemsidan och i klubbhuset tisdag kl 13.00
   
Starttider  Onsdag kl 9 och därefter löpande
Klassindelning: A-klass: -18,9
  B-klass: 19,0-26,9
  C-klass: 27,0-45,0
  Man i samma klass hela säsongen. Även om man skulle ändra sitt handicap över gränserna.
   
Spelsätt: Vi spelar varannan vecka slaggolf.
   
Scorekort: Hämtas på morgonen innanför entrén eller precis utanför.
  Efter rundan lägger man sitt scorekort i den grå brevlådan utanför klubbhuset.
   
Startavgift Betalas vid årets slut. 30kr/tillfälle. Hela startavgiften går i år tillbaka till 60-golfen
   
Golfbilar Sprids ut i bollarna med en spelare/boll så långt det är möjligt. Därefter lottas ev samåkning och spelarna vidtalas.