Höstsäsongen är i antågande
Din åsikt är viktig för oss
Den 25 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st, till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförst av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 370 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemma har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del till grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätt aupp mål för klubbens framtid.

Undersökningen går ut via mail den 25 augusti till aktiva medlemmar över 18 år och innehåller frågor om balnd annat bana, klubbliv, restaurang, ledning samt träning.

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill, är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Palyers 1st, varför det i vissa fall kan fastna i skräpposten. Kolla gärna där!

Stort tack för din medverkan!

Vi fortsätter erbjuda träningsmöjligheter på 9-hålsbanan
Under halva juni och hela juli testade vi på prov att öppna upp de fyra första hålen på 9-hålsbanan för träning under vissa dagar och tider. Detta föll mycket väl ut och var så pass uppskattat att vi har beslutat att låta detta pågå så länge 18-hålsbanan är öppen i år.

Det innebär att på måndagar och onsdagar från klockan 13.00 och resten av dagen upplåts hål 1-4 på 9-hålsbanan för träning. Önskar du spela under dessa tider är det start från hål 5 (och spel på hål 5-9) som gäller. Du bokar i så fall din starttid för spel som vanligt.

Ett villkor för träningen är att ni som tränar där är ytterst noga med att lägga tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken. Det är tillåter med träning från valfri plats på dessa hål, dock inte från någon tee.

Vi hoppas att detta ska bli till belåtenhet för alla som vill prova på, men som sagt, i gengäld vill vi att ni tar ansvar för att det extra slitaget på banan blir så litet som möjligt. Vi är alla rädda om vår fina 9-hålsbana. OBS Tänk också på säkerheten, då det pågår spel på hål 5-9.

Banan har återhämtat sig fint
Hösten gjorde sig påmind på ett ganska olustigt sätt i början av veckan, då det bara vräkte ner regn dag efter dag. Nu tycks det dock, som tur är, ha blivit ett stabilt och fint sensommarväder igen.

Så här säger vår banchef Johan Fasth om 18-hålsbanan för dagen:

”Det kom 65 mm regn på två dygn och utöver det också lite mindre mängder vid andra tillfällen. Vår bana har på nytt visat att den klarar att ta emot så mycket vatten på kort tid, det var endast en dag som vi var tvungna att hålla den stängd. Just för dagen (torsdag 19 augusti) är det bara på fairway på hål 2 det fortfarande står lite vatten, men det räknar vi med ska vara borta inom några dagar.

Under senare tid har vi hjälpsått greenerna, även övre puttinggreen. Vi har ökat kvävemängden och greenerna har växt ihop bra, dock är det lite småskador kvar på green på hål 9.

I måndags började vi med arbetet med att lufta greenerna, men vi hann bara sex stycken innan vi drabbades av maskinfel. Nu kommer resterande greener att luftas i kommande vecka, men det ska inte märkas alltför mycket, då vi direkt efteråt vältar greenerna. Inför KM-helgen blir det dessutom en liten lätt dressning av greenerna.

Eventuellt ska vi testa en ytvattenbrunn vid de lägsta punkterna på hål 2, så får vi se om det går att bli av med vatten fortare där. Om så är fallet, så kan det bli fler sådana brunnar där”.

Vi gör ett test med shotgunstart
Tävlingssäsongen fortgår som planerat och härnäst kommer som bekant KM 27-29 augusti.

Helgen efter det har vi två tävlingar, lördag den 4 september står vi som värd av serieslutspelet + DM för klassen H40 inom Västergötland, och söndag den 5 september handlar det om vår uppskattade klubbtävling Falköpings Mejeris Septemberdubbel (greensome + irish greensome). Det är alltså en partävling.

Att observera är att vi, efter samråd med Falköpings Mejeri, genomför denna tävling med shotgunstart klockan 9.30. Tävlingskommittén är mycket intresserad av att få veta hur medlemmar (och även gäster) tar emot detta. I grund och botten har FGK ju varit en "shotgunklubb", men pandemin tvingade oss att tänka annorlunda (löpande start), vilket i och för sig har slagit väldigt väl ut, men nu vill vi testa en shotguntävling igen och sedan göra en utvärdering, inte minst inför säsongen 2022.

Tävlingen därefter, Bästboll by Mäklarhuset den 18 september, kommer, efter samråd med representanter för Mäklarhuset Falköping, att genomföras med löpande start. Sedan får vi se hur det blir i slutet av säsongen.

Mycket på gång inom styrelse/klubbledning
På grund av pandemin har styrelsen/klubbledningen inte kunnat ha några fysiska träffar på ett och ett halvt år, men i torsdags var det äntligen dags för det första "riktiga" styrelsemötet sedan februari 2020. Det har, efter omständighterna, funkat ganska bra med idel digitala möten under alla dessa månader, men det faktum att vi inte har kunnat träffas har ändå satt sina spår och framförallt det övergripande strategiska arbetet har blivit lidande.

Nu är vi dock på banan igen, redo att med full kraft ta oss an nya utmaningar som väntar, och vi kommer att sätta igång med en hel del olika projekt under hösten och vintern.

Redan den 15 september tar vi första steget i en omfattande klubbutveckling (namnet är Vision 50/50), som vi kommer att genomföra under ledning av Svenska Golfförbundet och SISU Västra Götaland. Vi har bildat en styrgrupp, som består av styrelsen, valberedningens ordförande samt nyckelpersoner bland personalen. Utvecklingsarbetet ska vara i mål på senhösten 2022.

Den 30 september sätter vi igång ett annat mycket viktigt arbete, nämligen en genomgång, uppdatering och uppgradering av vår investeringsplan. Vi vänder på alla stenar, gör en prioriteringslista och upprättar kostnadsförslag. Därefter beslutar vi om i vilken takt de olika sakerna ska genomföras – oftast är det ekonomin som bestämmer.

Väldigt spännande är också att vi, tillsammans med en extern partner, ska ta ett stort krafttag med att förbättra, utveckla och försköna vårt övningsfält, rangen. Styrelsen har utsett en grupp på fyra personer som under två års tid (två tillfällen per år) ska delta i utbildningsdagar med vår externa partner. Mer information kommer längre fram.

Andra projekt under den mörka årstiden är en översyn av utbildning och uppföljning av nybörjare, samt en genomlysning och uppgradering av tävlingsverksamheten på klubben.

Ekonomi och medlemsutveckling
En lite mer exakt ekonomisk prognos kommer att tas fram till styrelsemötet i september, men vi vet att det ser mycket stabilt ut när det gäller just ekonomin och händer inget oförutsett av större art under hösten kommer vi att klara att göra ett resultat som motsvarar det vi gjorde 2020. Budgetmålet är satt till cirka 140 000 kronor.

Medlemsutvecklingen fortsätter att peka åt rätt håll. Just nu är vi 1448 medlemmar, det är cirka 100 fler än vid motsvarande tidpunkt 2020. Av dessa är 594 guldmedlemmar, en ökning med drygt 50 stycken sedan augusti 2020.

Så här långt i år har 129 personer gått nybörjarkurs och av dessa har 105 blivit medlemmar. Det är lite drygt 81 procent.