Viktig information med anledning av coronakrisen

Med anledning av rådande situation på grund av coronakrisen, vill vi - efter vårt extrainsatta styrelsemöte på torsdagskvällen - ge en rapport till er medlemmar om hur vi tänker och hur vi kommer att agera tills vidare.

Allmänna förhållningsregler
- Personer som uppvisar symptom som feber, hosta, halsont, snuva, svårigheter att andas eller muskel- och ledvärk får inte besöka anläggningen.

- Vi hälsar inte i hand och håller i möjligaste mån 2 meters avstånd till varandra.

- All kurs- och träningsverksamhet hålls endast utomhus i mindre grupper med avstånd mellan deltagarna.

- Vi spritar regelbundet dörrhandtag samt andra kontaktytor så som babs-terminaler osv.

- Vid golfbilarna finns desinfektionsmedel och papper som skall användas till ratt och andra kontaktytor före och efter användandet.

Banan
För ett minska risken för smittspridning är det synnerligen viktigt att alla tänker på följande:

- Ta inte ur flaggstången i samband med puttning. Måste flaggstången vidröras, använd handske.

- När bollen ska plockas upp ur koppen, använd handske.

- Bunkerkrattor kommer inte att finnas ute på banan, använd fot eller klubba när du rättar till i bunkern.

 

Självincheckning/ankomst till banan
- För att undvika nära kontakt med andra spelare samt vår personal, använd gärna en av våra två nya stationer med självincheckning. Har du inga andra ärenden i shopen/kansliet, så ber vi dig att i största möjliga mån använda något av två följande alternativ.

1. En station utanför entrédörren, där du kan förse dig med scorekort av den enklare modellen och även använda handsprit. Här finns dessutom en brevlåda, där man kan hämta golfbilsnyckel om överenskommelse om detta är gjord med kansliet.

2. En station med en helt ny golfterminal, som står utanför shopen/kansliet. Här kan du boka tid, göra ankomstanmälan, skriva ut scorekort, välja digitalt scorekort plus andra ärenden som finns på golf.se.

Restaurangen
- Under den närmaste tiden kommer restaurangen tillfälligt att flytta ut sin verksamhet till Utsikten så långt det är möjligt. Detta för att undvika folksamlingar inne i klubbhuset med risk för smittspridning.

- I Utsikten kommer det att finnas ordinare utbud, det vill säga kaffe, dricka, mackor, korv med bröd, fikabröd samt - som en nyhet - matlådor, som du antingen kan värma och äta på plats, eller ta med hem. Dessa matlådor kostar endast 65 kronor. OBS I Utsikten är det endast möjligt att betala via Swish.

- Under denna tillfälliga period, från och med lördag 4 april, kommer restaurangen inne i klubbhuset att vara helt stängd, vilket också omfattar serveringen av Dagens Lunch.

Inga tävlingar genomförs!
OBS Denna fredag, klockan 14.00, kom följande uppdatering från Svenska Golfförbundet:

"SGF:s starka rekommendation till både distriktsförbunden och de enskilda klubbarna är att folkhälsan - och golfens ansvar att motverka smittspridningen - ska stå i fokus och att man ska följa Follhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april

Detta innebär i klartext, att:

- Falköpings GK ställer in all form av tävlingsverksamhet till vidare, 60-golfen och Torsdagsgolfen inkluderad. Det får endast förekomma sällskapsspel på vår anläggning.

Skydd för klubbens personal
Styrelsen vill betona att vi månar om klubbens personal och deras hälsa. Därför har vi infört följande bestämmelser:

- Det är inte tillåtet för annat än personal att gå in i verkstadsbyggnaden. Förbudsskylt finns uppsatt.

- Det är inte tillåtet för annat än personal att passera förbi receptionsdisken i shopen och gå in till vår personal. De möter upp besökarna vid disken. Tänk dessutom på att hålla avstånd vid disken.

- Vi vädjar till alla att inte heller uppehålla sig inne i shopen utan att man har ett ärende.

Mötesverksamhet
- Vi har beslutat att inte arrangera någon form av mötesverksamhet på klubben tills vidare. Enda undantaget är möten som är påkallade med anledning av rådande situation, underförstått styrelsemöten.

Ekonomi/personal
- Med anledning av rådande omständigheter har vi tagit ett antal beslut som ska kunna hjälpa oss i vår strävan att klubbens ekonomi ska påverkas så lite det bara går:

- Vi har stoppat alla investeringar och inköp som inte är av nödvändig art.

- Vi förbereder som bäst korttidspermittering av personal, vilket initialt kommer att ske på kanslidelen - möjligen med viss inskränkning av öppettiderna som följd. Endast i ett långt senare skede kan det bli aktuellt med samma åtgärd på bansidan, då klubbledningen anser att banan och dess skötsel har högsta prioritet i hela vår verksamhet.

- Bansidan har dock redan fått en form av inskränkning, då vaktmästartjänsten - som inte var tillsatt när coronakrisen utbröt - har "frysts".

Hur kan du som medlem stötta klubben?
- Precis som inför varje enskild säsong så har vi beställt hem oich fyllt vår shop med varor. Nu är det extra viktigt att försäljningen går bra i år och att vi får loss de pengar som för närvarande ligger i ett ganska stort varulager. Därför vädjar vi till dig som medlem att göra din custom fitting (utprovning av klubbor) hos oss, en utprovning bokas via kansliet och är helt gratis (förpliktigar inte till köp). Vi erbjuder de flesta ledande golfmärken. Handla gärna också all annan golfutrustning, såsom bollar, peggar, kläder, skor med mera hos oss. Vid köp för över 500 kronor ges 10 procent rabatt för våra medlemmar.

- En av klubbens viktigaste beståndsdelar är restaurangen och för dess överlevnad är det viktigt att vi som medlemmar handlar i Utsikten i mesta möjliga mån i samband med våra golfrundor.

- Ta gärna med någon vän ut och låt vederbörande spela pay and play.

- Uppmuntra gärna släkt, vänner och bekanta att anmäla sig till en nybörjarkurs (som är gratis!)  nu under våren - golf är ju en av få sporter som alltjämt går att utöva.