Yttre skötsel runt klubbhus

Uppgift: Rensa ogräs mellan plattor på framsidan samt skötsel av rabatter vid klubbhuset
Var: Runt klubbhuset
När: Tre gånger/år (mitten av maj, början av juli, och augusti/september)
Tidsåtgång: 3 timmar/tillfälle (efter 6 timmar får du tillbaka din aktivitetsdeposition)
Antal: 4 personer/gång
Material: Finns på plats
Kontaktperson: Johan Fasth (banchef)
Övrigt: Banarbetarna tar hand om ogräs/ris efteråt
  Kunskap om beskärning är önskvärt
Efter: När du är klar lämnar du in en rapport för att få tillbaka din aktivitetsdeposition. Rapport finns nedan som bifogad samt på kansliet.
Anmälan: Görs via länken nedan (Doodle) OBS! Ange namn, ej golf-id

 

 

 

Såhär fyller du i din anmälan på Doodle

(tryck på bilden så blir den större och lättare att se)