För dig som har blivit och är medlem i klubben!

Från och med 2020 är det obligatoriskt att genomgå en regelkurs när man blir nybörjarmedlem på Falköpings Golfklubb. Det riktar sig till dig som är nybörjare i klubben men har man varit medlem längre är man givetvis välkommen om man känner att man behöver uppdatera sina regelkunskaper.

Golfreglerna är en viktig del i golfen och för att kunna spela och tävla på lika villkor är det ett krav att regelkurs genomförs. Under kursen lär dig inte bara golfregler, du får också en inblick i hur handicapsystemet fungerar, hur man räknar ut poäng, hur man fyller i scorekort mm. Du får också information om hur det fungerar på tävlingar.

Regelkurserna finns med jämna mellanrum under hela säsongen och är gratis för dig som är medlem i golfklubben. och känner du att du skulle behöva gå kursen igen? inga problem. Du är varmt välkommen.

Kursen spenderas utomhus under cirka två timmar. Banvandring med praktisk teori.

Det är klubbens tränare Gary som håller i dessa kurser.